Stroškovna mesta

Šifrant Stroškovna mesta je preglednica, ki prikazuje stroškovna mesta, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih mest, so natančneje prikazani v Šifrantu Stroškovna mesta.

Natisni