Prenos v DK in DDV iz OST – samo koda za domove upokojencev

Od verzije 6-29 dalje je potrebno v novi DDV ročno uvoziti podatke iz OST. Najprej preverite, kaj imate vpisano na OST – Nastavitve programa – zavihek Povezave – polje Številka šifranta za DK.

Velja samo za OST s kodo za domove upokojencev!

Prenos v DK in DDV iz OST – samo koda za domove upokojencev

Natisni