Gumb Knjiži (inventura)

Knjiženje je namenjeno knjiženju inventurnih razlik v promet. Aktiven je samo na vrsticah z inventurami, ki še niso bile knjižene. Inventurne razlike se knjižijo v promet kot izdaji – ena za viške in ena za manjke. Inventurni manjki se knjižijo kot izdaje s pozitivno količino, inventurni viški pa kot izdaje z negativno količino.

Pred knjiženjem rezultata inventure je opcija »Preveri zalogo«. Če imamo to obkljukano, program preveri, če je za knjiženje količin manjka (če imamo manjko) dovolj blaga na zalogi. Če zaloge ni dovolj, program prekine knjiženje rezultata inventure. Priporočljivo je, da imamo to opcijo vklopljeno.

Prav tako se pred knjiženje rezultata inventure preveri, ali obstajajo v popisanih viških ali manjkih artikli, kateri so označeni kot neaktivni. V tem primeru lahko prekinemo knjiženje.

Ob kliku na gumb  - Knjiži (Alt K) se odpre okno Knjiženje inventurnih razlik s številko inventure in letom.

Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti izdaja. Na tem mestu lahko vrste prometa tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Datum - predlaga se datum priprave podatkov za inventurno listo, lahko pa ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Konto porabe - viški - vpišemo konto porabe za viške oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Podatek je obvezen.

Konto porabe - manjki - vpišemo konto porabe za manjke oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Podatek je obvezen.

Dokument - vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.

Opomba – vpišemo poljuben tekst.

Po izbiri Potrdi se pripravijo podatki za knjiženje inventurnih razlik. Pri tem se preverijo vsi nastavitveni podatki.

Preveri se tudi, ali leto inventure ustreza nastavitvam knjižnega obdobja. Če temu ni tako, se prikaže opozorilo, da inventure za to leto ni možno knjižiti.

Inventure dobijo status da so knjižene. V preglednici spoznamo knjižene inventure po rdeči barvi.

Natisni