Izvoz registra OS v excel

Poljubne podatke iz registra osnovnih sredstev lahko izvažamo v excel na sledeči način:

Da si zagotovimo vse podatke o osnovnih sredstvih priporočamo, da postavitev preglednice postavimo na privzeto: postavimo se na poljubno polje v preglednici, kliknemo na desni gumb miške in izberemo privzeto.

Izvoz podatkov v excel

Natisni