Nastavitve knjiženja

Nastavitve knjiženja poženemo tako, da se s puščico pomaknemo nanje in kliknemo z miško. Tukaj opisane nastavitve se uporabljajo za pripravo vknjižb za knjiženje v finančno knjigovodstvo. Nastavitve morajo biti izpolnjene pred prvim knjiženjem, v nasprotnem na preglednici računov ni aktiven gumb Knjiži ali gumb za izvoz v knjigovodstvo.

Če je Tip knjigovodstva v splošnih nastavitvah F (= fakturiranje), pred izvozom računov ni potrebno izpolniti nastavitev knjiženja.

Natisni