Knjiženje v SPR

Omogoča knjiženje izdanih računov v SPR. Otroci oziroma starši lahko plačujejo z UPN-ji, z gotovino ali s trajniki pri bankah. SPR pa omogoča ročno in avtomatsko knjiženje plačil iz zbirnega centra, trajnih nalogov in uvoz plačil iz izpiskov APP. Uporaba SPR in knjiženje plačil je predpogoj tudi za obračun obresti v OST za neplačane račune.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - določimo leto in številko obračuna, za katerega bomo knjižili račune obračuna.

·      Šifra vrste računa SPR – v SPR-ju imamo lahko več vrst računov. Na primer, če pripravljate obračune ločeno za šole, za vrtec in za zaposlene, bi lahko imeli tri vrsta računa. Program vam na tem mestu predlaga vrsto računa, ki ste jo vnesli v Šifranti in nastavitve – Nastavitve – zavihek Povezave – Šifra vrste računa SPR.

·      Obdobje – izberemo obdobje, v katerega se bo knjižil račun v SPR-ju.

 

Po kliku na gumb Izvajaj, se najprej v primeru, da obračun še ni zaklenjen, pojavi vprašanje, ali želite obračun zakleniti (Zakleni obračun). Nato se pripravi seznam poknjiženih računov v SPR: za vsak račun šifra in naziv plačnika, sklic na številko, znesek (na položnici je ta znesek zapisan v polju SKUPAJ) ter na koncu je seštevek vseh zneskov poknjiženih računov, datum računa in zapadlost računa.

Svetujemo, da si ta seznam terjatev do kupcev natisnete.

 

Natisni