Verzija 2017.06.002

  • Na izpisu predvidene porabe materiala odpravljeno napačno prikazovanje naročenih količin sestavin (količine so bile zajete v »prihod izven« namesto v »prihod«).

Natisni