Glavni menu

Ob zagonu programa DDVc se odpre glavno programsko okno.

Glavno programsko okno je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in ukazov, ki so razporejeni v njih.

·      Knjige  (Alt + K) – Knjiga P-Rač, Knjiga P-Rač-P, Knjiga E-UVOZ, Knjiga I-Rač, Knjiga I-Rač-D.

·      Obračuni (Alt + O) – sestavimo obračun DDV-O za izbrano davčno obdobje in kvartalno poročilo KP-O.

·      Pregledi (Alt + P) – Pregled knjige P-rač, Pregled knjige P-Rač-P, Pregled knjige E-UVOZ, Pregled knjige I-Rač, in Pregled knjige I-Rač-D.

·      Šifranti (Alt + Š) – Kupci, Konti I-Rač, Vzorci I-Rač, Vzorci I-Rač-D, Dobavitelji, Konti - P-Rač, Vzorci - P- Rač, Vzorci P-Rač-P , Vzorci - E-Uvoz in Obdobja.

·      Pripomočki (Alt+R) – Uvoz podatkov iz ISAM (DDV) , Pregled dokumentov.

·      Nastavitve programa (Alt+P) - nastavimo Povezave na šifrante, Stranko uporabnika, Datume in Tolerance za kontrolo.

·      Poročila - tu najdemo poročila, ki so pripravljena s Saop poročevalcem.

·      Zapri (Alt + Z) – končamo delo s programom.

Natisni