Formiranje naročil dobaviteljem

Ob aktiviranju te možnosti je mogoče avtomatsko formirati naročila dobaviteljem iz naročil kupcev. Ob pravilni izpolnitvi spodnjega okna in pravilno izpolnjenih podatkih v šifrantih naročilih kupcev, se formirajo naročila dobaviteljem.

V poljih leto , knjiga , knjiga/številka/datum naročila  ter šifra in skupina artikla si omejite nabor naročil kupcev, katera bodo osnova za kreiranje naročil dobavitljem.

Pri izbirnem polju količina za naročilo izbirate na kakšen način se bo definirala količina za naročilo:

  • Celotna potrebna količina : program vzame kar količino iz naročil
  • Razlika med potrebno količino in količino na zalogi: naroči se le manjkajoča količina med zalogo in naročnim
  • Razlika do minimalne zaloge in naročena količina: celotna naročena količina ter količina ki je potrebna, da popolnimo minimalne zaloge
  • Razlika do minimalne zaloge vseh artiklov in naročena količina

 

Faktor povečanja: izračunano količino povečamo za vnešeni fakor

Zaokroževanje količin: Izberemo lahko nekaj predvnešenih možnosti ter navzgor glede na nastavitev iz šifranta Artikli-Stranke

Dobavitelja lahko določimo glede na:

  • izbranega dobavitlje v zadnjem naročilu
  • tistega  kjer imamo najnižjo ceno
  • glede na izbranega dobavtielja prii posameznemu artiklu v šifrantu artiklov

 

Prenesi tudi že prenesene: Ta nastavitev omogoča, da iz istega naročila kupca pripravimo naročilo dobavitelju več kot enkrat 

Natisni