Izpis odprtih postavk po zamudi

V modulu Spremljanje plačil računov smo v skladu z revizorji in na njihovo željo pripravili izpis odprtih postavk po zamudi. Izpis omogoča tiskanje odprtih postavk po zamudi, zamuda pa se računa kot število dni med datumom zapadlosti in trenutnim datumom.

Izpis odprtih postavk po zamudi

Natisni