Verzija 2020.07.001 z dne 25.5.2020

  • Pri pripravi naročila kupca/odpremnega naloga iz predračuna v tuji denarni enoti je možno izbrati, da je novo nastalo naročilo/odprema v domači denarni enoti
  • Dodane nove API metode LinkReceivingAdviceToPurchaseOrder (Get, Add, Modify) za povezovanje Prevzemov z naročili dobaviteljem.
  • Pri knjiženju odpremnih nalogov v MSP spremenjen način knjiženja tako, da se vrstice z negativnimi količinami knjižijo pred pozitivnimi.
  • Izpisi – analiza naročil kupcev; spremenjeno pravilo navajanja datuma v dimenziji »Predviden datum vrstice«. Datum se napolni iz predvidenega datuma odpreme vrstice, če tam ne obstaja pa iz predvidenega datuma odpreme glave naročila kupca.
  • Izpisi – analiza naročil kupcev; odpravljena napaka vezana na dodatne analitike 1 do 3, v kolikor se je analiza pripravljala z vključenimi opcijami upoštevanja postavk brez zalog, preračuna v EUR, cen iz materialnega skladiščnega poslovanja in dodatnih lastnosti artiklov.

Natisni