Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec januar 2021

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2021/10 z dne 9.1.2021 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali, kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, 1A in 1B, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev.

Navodila

Natisni