SDD SEPA direktne obremenitve

Obdelava omogoča pripravo podatkov v obliki datoteke isoSEPA, ki jo uvozimo v UJP.net oz. v vašo spletno banko.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - določimo leto in številko obračuna, za katerega bomo pripravljali datoteko z bremenitvami TR.

·      Šifra banke – vpišemo šifro banke, za katero bomo pripravili datoteko, oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Če se polje šifra banke obarva rdeče, v izbranem obračunu ni nobene bremenitve TR za to banko. Praviloma pri pripravi SDD banke ne izpolnjujemo.

·      Številka paketa – če v enem dnevu pripravimo več SDD datotek, potem svetujemo uporabo različnih številk paketov.

·      Datum soglasja do za ponovno oddajo – velja, da prva plačilna navodila za SDD, pripravljena na podlagi migriranih soglasij, prejemnik plačila označi z oznako »FRST« (prva SDD). Za kasnejše priprave velja, da se s statusom »FRST« (prva SDD) označi samo tiste zapise plačnikov, za katere prvič pripravljamo SDD. Za pomoč pri določanju statusov vpišete Datum soglasja do za ponovno oddajo in program bo vsa soglasja vpisana z datumom do tega datuma označil s statusom »RCUR«. V primeru, da vam datumska določitev ne nudi dovolj dobro določitev statusa, lahko preko gumba  spremenite status posameznih zapisov.

·      Referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila – Ta oznaka prejemnika plačila je obvezna v vseh transakcijah SDD in je določena s strani banke prejemnika plačila. Nekatere banke predpisujejo uporabo davčne številke. Program bo naslednjič predlagal zadnji vnos.

·      Oznaka prejemnika iz pogodbe – Ta identifikacijska oznaka prejemnika plačila je obvezna v vseh transakcijah SDD in je za prejemnika plačila nespremenljiva, če tekom trajanja pogodbe ne pride do statusnih sprememb pri prejemniku plačila. Program bo naslednjič predlagal zadnji vnos.

·      Mapa za datoteko SDD – v polje vpišemo področje, kjer se oblikuje datoteka TR. Področje se predlaga iz nastavitev (zavihek Povezave).

·      Ime datoteke – v polje vpišemo ime datoteke. Program predlaga ime sestavljeno iz SDD-ImeOperaterja-datum in čas priprave datoteke.

 

Kliknemo na gumb  v primeru, če želimo pregledati podatke vezane na bančne račune in ki naj bi se prepisali v datoteko SDD. V datoteko se ne prepišejo zapisi, ki so zapisani z rdečo pisavo, ker:

·      Manjka SWIFT na bančnem računu plačnika, ali

·      Manjkajo podatki soglasja

V koloni Status lahko spreminjamo status, ostalih podatkov pa ni mogoče spremeniti. Kliknemo na gumb Izvajaj.

Natisni