Verzija 2017.02.000

 • Registracija prihodov
  • Urejeno zaokroževanje časa prihoda v primeru fiksnega urnika z dnevno omejitvijo največjega števila ur
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izračun ur za koriščenje v primeru ročnega vnosa nadur
 • Obračunski list
  • Urejena možnost združenega tiskanja vrstic povračila stroškov na izpisu obračunskega lista za javni sektor
 • Odpravljena težava pri brisanju vrstic neposrednega vnosa: v nekaterih primerih se povezani podatki obračuna niso brisali
 • Opravljene napake pri poračunu regresa z negativnimi zneski
 • Dodana obdelava M-4 za Dodatne nastavitve DM
 • Na izpisu Podatki o zaposlitvi in o plači oz. osnovi, do katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (PRILOGA S-1) se pravilno izpisuje status zaposlitve
 • REK-1:
  • Popravljen izračun zneska M08 pri izplačilu invalidnine
  • Odpravljene napake pri formiranju REK-1 za regres nad uredbo (polji A052 in M05)
 • Prenos na oddaljene enote: Pomožni program je možno shraniti in se s tem izogniti zaščitam na elektronski pošti

Natisni