Prejeta konsignacija

Blago, katerega prodajamo, lahko prejmemo na konsignacijo. To blago prejmemo, kot tuje blago, da ga lahko prodajamo, zanj delamo inventure in ga lahko tudi vračamo konsignantu. Za blago, katerega smo prodali, pa konsignantu sporočimo, da nam pripravi račun.

Prejeta konsignacija

Natisni