Dodajanje zapisa v šifrant sobe

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Sobe, kamor vpišemo podatke o novi sobi:

·      Številka sobe – vpišemo številko sobe.

·      Naziv sobe – vpišemo naziv sobe.

·      Število ležišč – vpišemo število ležišč v sobi.

·      Oddelek – izberemo oddelek, v katerega spada soba.

·      Storitev – če je na sobo vezana storitev, na primer nadstandard, potem jo izberemo.

S klikom na Potrdi shranimo podatke, s klikom na Opusti zapustimo okno brez vnesenih popravkov.

Natisni