Merila

V šifrantu so že navedena vsa najpogostejša merila, ki se uporabljajo pri oddaji javnih naročil. Po potrebi lahko posamezna merila tudi dodatno opišete.

·      najnižja cena,

·      datum dobave ali zaključka del,

·      estetske in funkcionalne lastnosti,

·      garancijska doba,

·      kakovost,

·      obveznosti v zvezi z rezervnimi deli,

·      pogarancijsko vzdrževanje…

Natisni