Priprava novega WORDovega vzorca

Nov WORD vzorec oblikujemo tako, da na preglednici z razpoložljivimi WORD vzorci najprej označimo vzorčni izpis, na podlagi katerega bomo oblikovali svoj izpis. Kliknemo na gumb Vnesi zapis. Odpre se okno, kjer vpišemo ime novega izpisa.

Naziv – vpišemo naziv izpisa, ki ga bomo sami oblikovali

Število kopij – Če bomo izpis tiskali v več kot 1 izvodu, to številko vnesemo kot število kopij. Pri tiskanju se bo ta številka pokazala kot ponujena.

Izpis je v skupni uporabi – če to polje označimo, bomo dali izpis v »skupno uporabo«.   To pomeni, da bomo ta izpis lahko uporabljali tudi če izberemo delo v drugem uporabniškem nazivu. Privzeto je to polje neoznačeno, kar pomeni, da bo nek izpis viden samo v okviru dela z uporabniškim nazivom, v katerem smo izpis ustvarili. Ta podatek lahko spreminja samo operater, ko je prijavljen v delo za uporabniški naziv, v katerem je bil zapis ustvarjen. Vsi vzorčni izpisi pa so vedno dani v skupno uporabo vsem uporabniškim nazivom, in tega podatka sami ne moremo spreminjati.

Izpis je definiral – tega podatka ne vnašamo. Prikazuje, kdo je posamezen zapis ustvaril. Vse vzorčne izpise ustvarja vedno SAOP, ostale pa lahko uporabniki sami. Polje prikazuje ID in naziv uporabnika, ki je ustvaril nek izpis.

Natisni