Zbirnik po delovnih nalogih

Zbirnik po delovnih nalogih prikaže vsa obračunana izplačila, razvrščena po stroškovnih nosilcih. Izpišejo se vse vrste obračuna, za katere je v sistemu obračuna določena oznaka za prikaz ali vnos šifre stroškovnega nosilca na katerem dela zaposleni.

Natisni