Knjige dokumentov

Številke računov se vodijo v okviru knjige dokumentov.

Natisni