Gumb »Prenos«

Na podlagi izbranih delovnih nalogov lahko izdelamo knjiženje prenosa med skladišči v programu MSP oziroma odpremni nalog za skladišče v programu NDK ali celo naročilo kupca v programu NDK (odvisno od nastavitev programa; vklop funkcije »Prenos sestavin v naročilo kupca« povzroči izdelavo prenosa skozi naročilo kupca, če ta opcija ni vklopljena in se vklopi funkcija »Povezava WMS« povzroči taka nastavitev izdelavo odpremnega naloga, drugače se knjiži prenos MSP). Ta funkcija je namenjena prenosu sestavin iz lastnega skladišča na skladišče kooperanta v okviru kooperantskega delovnega naloga. Na enkrat lahko zajamemo tudi več skladišč. Ob aktiviranju se odpre okno Prenos na kooperacijo:

 • Knjiga DN – izberemo knjigo delovnih nalogov za katere izvajamo prenos (predlaga se knjiga iz preglednice nalogov).
 • Leto DN –  vpišemo leto delovnih nalogov za katere izvajamo prenos (predlaga se tekoče leto)
 • Številka DN od do – vnesemo (izberemo) številke delovnih nalogov za katere izvajamo prenos. Delovne naloge lahko tudi posamično izberemo preko funkcije »Izbrane številke«.
 • Datum DN , Pričetek izdelave DN, Rok izdelave DN od do – določimo lahko datumske razpone za izbor nalogov za katere izvajamo prenos.
 • Izdelek od do – vnesemo (izberemo) lahko razpon šifer izdelkov za izbor nalogov za katere izvajamo prenos.
 • Povezana šifra artikla – delovne naloge lahko izberemo tudi preko podatka povezana šifra artikla.
 • Naročnik, Kooperant od do – vnesemo (izberemo) lahko razpon šifer strank naročnika in/ali kooperanta za izbor nalogov za katere izvajamo prenos.
 • Naročilo – vnesemo lahko naročilo za izbor nalogov za katere izvajamo prenos (naročilo lahko tudi izberemo iz preglednice delovnih nalogov preko gumb …).
 • Stroškovno mesto, nosilec, referent od do – vnesemo (izberemo) lahko razpon šifer za izbor nalogov za katere izvajamo prenos.
 • Predlog količine – izberem metodo izračuna predlagane količine za prenos. Izbiramo lahko med variantama celotna količina in potrebna količina – zaloga (v skladišče). Po prvi metodi se za prenos predlaga celotna potrebna količina sestavin delovnega naloga, po drugi metodi pa razlika med celotno potrebno količino in količino, ki se že nahaja v skladišču kooperanta.

 

Pripravo prenosa nadaljujemo preko gumba »Potrdi«: 

Okno je razdeljeno na več delov:

 • Glava
 • Zavihek »Splošno«
 • Zavihek »Vrstice«

Natisni