Verzija 2018.06.001 z dne 30.4.2018

Splošno - sledljivost osebnih podatkov

 • z namestitvijo Saop iCentra se aktivira revizijska sled sprememb osebnih podatkov v entitetah zaposleni, stranke, stiki, referenti, blagajniki in otroci. Skrbnik iCentra lahko glede na potrebe izklopi sledenje sprememb na posemezni entiteti.
 • aktivirana je sledljivost vpogleda brez sprememb do osebnih podatkov preko okna za vnos osebnih podatkov. Aktivnost sledljivosti vpogleda je sinhronizirana z aktivnostjo sledenja sprememb po entitetah.
 • aktivirana je sledljivost navigacije operaterja iCentra od prijave do odjave iz sistema.

Obračun storitev 

 • Na Izvoz podatkov - UPN je dodan nov sklop Neizvoženi računi (vrstic več kot: 7), kjer je omogočeno tiskanje neizvoženih računov, ki imajo več kot 7 vrstic na UPN za izvoz. 

Kadrovska evidenca

 • Omogočen vnos dodatnih listin zaposlenega: delovne vize, poslovne vize, evropske zdravstvene izkaznic in podatkov zavarovanja na službeni poti…
 • V analizi struktura zaposlenih so urejeni podatki delovne dobe v primeru starševskega varstva ali invalidnosti
 • Omogočeno določanje večjega števila dopolnjenih let na tiskanju jubilantov.
 • Urejeno tiskanje jubilantov v primeru skrajšanega delovnega časa, ki se upošteva kot polni delovni čas
 • Dodana kontrola ujemanja nastavitve izračuna delovne dobe glede na ure zaposlitve v modulih KE in OPZ.

Obračun plač zaposlenim

 • Seznam napak je dopolnjen z imenom in priimkom zaposlenega.
 • Pohitreno delovanje funkcij MXO, MYO…
 • Odpravljena težava pri pripravi temeljnice v primeru, ko ima zaposleni prispevek za beneficirano delo
 • predelava obračuna detaširanih po 45.a členu (olajšava), REK-1
 • REK-1: pravilen zapis polja B06č
 • zavihek Obračunski podatki - Splošno smo razdelili na zavihka Splošno in Boleznine
 • ​zapis osnov za boleznine po letih

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi
  • Stanje zalog
   • Na preglednici "Stanje min/max zalog" v izpisu "Stanje zalog" dodani standardni pod-filtri za iskanje/prikaz.
 • Prehod v novo leto
  • Popravek – dopolnitev prenosa nastavitvenih podatkov za odkupe v novo obdobje.

Trgovina na drobno

 • Nastavitve programa
  • Na zavihku »Promet« v nastavitvah programa so dodane možnosti uvoza sestavnic s pomočjo ročnih terminalov. Nastavitev »Uvoz sestavnic iz ročnih terminalov« je možna pri osnovnem načinu delovanja sestavnic, t.j. ko vrednost sestavnice določajo sestavni deli. Če se vklopi to možnost, je dodatno okno »Sklop sestavnice«, v katerem določimo (izberemo) šifri artikla za začetek in konec sklopa sestavnice.
  • Uvoz sestavnic iz ročnih terminalov je možen v Gotovinski in Negotovinski prodaji ter Predračunih.
 • Knjiženje
  • Darilni boni
   • Dodan prikaz zbirnih podatkov v izpisu »Rekapitulacija darilnih bonov« - rekapitulacija bonov »na zalogi«.

Fakturiranje

 • Odpravljena težava pri tiskanju UPNQR kode v primeru višjih zneskov nad 10000.
 • Odpravljena težava pri izpisu kopije računa z UPNQR ko se je v nekaterih primerih koda popačila.

Dobavitelji in kupci

 • Skupina za popuste se ob spremembi stranke in 'Prodajni pogoji iz plačnika' prepiše iz plačnika, drugače iz prejemnika oz. nastavitev.
 • V primeru, ko se funkcija F11 uporabi na vrstici odpreme, ki je vezana na naročilo kupca, se veza ohrani na obstoječi in vseh dodanih vrsticah.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »prenos na povezano« več na povezanih delovnih nalogih ne napolni informacijo o spremembah v opombo delovnega naloga ampak v log »Spremembe«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Nalepke«, kadar na artiklu ni podatka o »pakiranju« se v pripravi nalepk kot količina »pakiranje« predlaga razpisana količina delovnega naloga, drugače pa količina pakiranja iz artikla.
 • Knjiženje – kooperacija – izdaja v kooperacijo; na izdaji v kooperacijo se na zavihku »vrstice« sedaj nahaja funkcija (gumb) »Obnovi cene«. Ta funkcija obnovi cene operacijam v izdajnici glede na datum izdaje, stranko kooperanta izdaje.
 • Knjiženje - plan proizvodnje - razpis proizvodnje; odpravljene težave pri delovanju opcije zaokroževanja količin po "optimalni količini" (isto urejeno na vseh funkcijah, ki imajo zaokroževanje po "optimalni količini").
 • V primeru kosovne kooperacije smo sedaj omogočili izvedbo prenosa med skladišči tudi preko naročil kupcev:
  • Nastavitve – nastavitve programa; v sklopu nastavitev »kooperacije« je dodana nova možnost vklopa izdelave prenosa materiala na kooperacijo preko naročil kupcev.
  • Šifranti – knjige delovnih nalogov; možnost nastavitve knjige naročil kupcev za izvedbo prenosa materiala na kooperacijo (če je ustrezno nastavljeno na nastavitvah programa).
  • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Prenos« lahko izvede tudi prenos sestavin na kooperacijo preko naročil kupcev, če je tako nastavljeno v nastavitvah programa.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; med izbirne podatke izpisa smo dodali možnost izbire delovnih nalogov tudi po povezani šifri artikla.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala – avtomatsko formiranje ND; na izbirnih podatkih funkcije avtomatskega formiranja naročil dobaviteljem smo dodali naslednje možnosti:
  • možnost sikanja zadnjega dobavitelja po vseh knjigah naročil,
  • možnost določitve sistema predlaganja stroškovnega mesta
  • možnost vnosa opisa »osnova za naročanje«; ki se vpiše na naročila dobaviteljem
  • na preglednici predloga naročanja sestavin smo dodali še koloni šifra in naziv stroškovnega mesta
 • Izpisi – pripadnost materialov in polizdelkov; na izbirne podatke izpisa smo dodali možnost izbire statusov delovnih nalogov katere želimo zajeti v pregled. Na prvi in drugi nivo preglednice smo dodali možnost filtriranja po dodatnih filtrih (napredna preglednica). Na pregledu pripadnosti po delovnih nalogih je na drugem nivoju preglednice dodana kolona »Status DN«.
 • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; na izbirnih podatkih je dodana možnost izbire več tipov artiklov sestavin, preglednica simulacije vrstice katerih razlika je negativna obarva v rdeče, v preglednici je dodana kolona »tip artikla«.

 

Obvladovanje kakovosti

 • Pri vpisu karakteristike v kontrolni plan, se sedaj prenese v kontrolni plan tudi opomba karakteristike.

 

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Stanovalec

V spustnem meniju stanovalcev dodan podatek, kateri od stanovalcec je ZAČASNO SPREJET (stolpec Začasni sprejem).

Zdravstvo

 • Načrt zdravstvene nege

Urejen izpis zdravstvene nege, tako da ne prihaja več do napak.

Delo

 • Priprava ZN za obračun

Urejeno, da v kolikor ima stanovalec vpisano rezervacijo pred prihodom v dom, mu program ne obračuna zdravstvene nege, čeprav ima vnešeno terapijo in storitve v tem času.

Obračun

 • Obračun - Sociala - Obračun:

Odpravljena napaka v primeru spremembe cenika nadstanadarda ali oskrbe med mesecem.

 • Obračun - Sociala - Pošiljanje računov - Nastavi UPN:

Odpravljene napaka na funkciji Nastavi UPN, tako da se lahko vpišejo pozitivna in negativna števila z dvema decimalkama za premikanje polj na UPN nalogu.

 • Obračun - Sociala - Pošiljanje računov - Spremeni podatke:

Dodana nova funkcionalnost Spremeni podatke (zgoraj desno) v kateri je mogoče spremeniti naziv, naslov, kraj prejemnika računa in datum računa. Spreminjajo se lahko le podatki plačnikov, ki imajo način izstavitve računov POLOŽNICA.

eRegistrator

 • ob izločitvi dokumentov, ki so bili arhivirani pri ponudnikih ZZI in Logitus se podatki o izločitvi dokumentov sinhronizirajo tudi v sistem ponudnika.

 

 

Natisni