Selitev združenih položnic

V primeru, da ste že sedaj uporabljali v programu OST možnost združenih UPN-jev potem lahko uporabite pripomoček za pomoč pri selitvi podatkov. Pripomoček vam bo preselil podatek Plačnik = Združena položnica v polje Združen TRR ali UPN = kljukica in vam bo glede na konec imena plačnika predlagal ustreznega plačnika. Po selitvi vam program pripravi tudi izpis, ki vam omogoča kontrolo podatkov.

 

Postopek dela:

1.  OST à Pripomočki à Selitev združenih položnic:

2.  Opozorilo:

 

3.  Izpis:

 

4.  Preverjanje: v vsakem primeru svetujem, da preverite vse podatki na izpisu in obvezno preverite vse primere, kjer vam program izpiše Uredite zapis.

Natisni