Povezave

Na zavihku Povezave (Alt V) vnašamo naslednje podatke:

·      Šifra šifranta za stranke – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra šifranta za artikle - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant artiklov z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra šifranta za konte - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant kontov z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra šifranta za SM in SN - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra šifranta za analitike - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant analitik z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra šifranta za prevozna sredstva - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant prevoznih sredstev z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra uporabnika za MSP – vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Materialno skladiščno poslovanje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko bi želeli uvažati fakture iz izdaj MSP. Če je podatek izpolnjen se na Računih, zavihek Vrstice, aktivira poseben gumb – Uvoz iz MSP. V nasprotnem primeru ostane gumb neaktiven.

·      Šifra uporabnika za BP – vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Blagajniško poslovanje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo, da se blagajniški prejemek za izdani račun avtomatsko zapiše v program Blagajniško poslovanje.

·      Šifra uporabnika za SPR - vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Spremljanje plačil računov oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo, da se izdani račun avtomatsko zapiše v program Spremljanje plačil računov.

·      Šifra uporabnika za DK - vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Dvostavno knjigovodstvo oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo, da neposredno knjižiti podatke o izdanih računih v Dvostavno.

·      Šifra uporabnika za DDV - vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Davek na dodano vrednost oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo, da neposredno knjižiti podatke o izdanih računih v Davek na dodano vrednost.

·      Šifra uporabnika za CS - vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Carinskim skladiščem oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo gledati RVC tudi iz CSja.

·      Šifra uporabnika za SER - vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Servisna dejavnost oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo da se bodo pri tiskanju računov avtomatsko formirale naprave za artikle, ki so bili prodani in imajo označeno v šifrantu, da so naprave.

·      Šifra uporabnika za DN - vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Delovni nalogi oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo da imamo na računih možnost zapiranja delovnih nalogov preko fakture.

 

KNJIŽENJE

·      Tip knjigovodstva - vpišemo tip knjigovodstva (D=dostavno knjigovodstvo, V- Samo DDV, ali F=fakturiranje) oziroma ga lahko s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Program ponudi D.

·      Tip knjiženja - vpišemo tip knjiženja (W=izvoz v datoteko DK àPromet.W-1, K=izvoz v datoteko KMP àRakuni.P-1 in N=ni knjiženja) oziroma ga lahko s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Program ponudi W. Pri Tipu knjigovodstva F (= fakturiranje), je vrednost vedno N (= ni knjiženja).

·      Tip knjiženja DDV – vpišemo tip knjiženja DDV (W=izvoz v datoteko WIN à Ddv.W-1, K=izvoz v datoteko DOS àDdv.P-1 in N=ni knjiženja). Program ponudi W. Program ponudi W. Pri Tipu knjigovodstva F (= fakturiranje), je vrednost vedno N (= ni knjiženja).

SKLIC NA ŠTEVILKO

Podatke se uporablja za izračun sklica na številko računa po različnih modelih.

·      Uporaba – Izberemo ali bomo uporabljali sklic na številko  ali ne .

·      Model – vpišemo model v primeru, da je Uporaba=D oziroma ga  s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Na voljo imamo naslednje možnosti: ’’, od 00 do 12 in PP (kar pomeni posebne položnice).

Oblikovanje sklica na številko ob izbiri različnih modelov:

·      ’’ - številka računa, vezaj in šifra kupca plačnika, če je le-ta številčna

·      od 00 do 12 - model, številka računa, vezaj in šifra kupca plačnika, če je le-ta številčna in kontrolna številka po modulu 11 na ustreznih mestih

·      PP – če je šifra stranke numerična, se prvi del številke sklica (prvih 12 znakov) sestavi iz petih mest številke računa z vodečimi ničlami in sedmih mest šifre stranke z vodečimi ničlami. Če šifra stranke ni numerična, se prvi del sklica sestavi iz dveh ničel (00), štirimestne letnice računa in šestmestne številke računa.  Tako pripravljeni številki sklica, se izračuna trinajsto mesto po modulu 11, saj mora biti sklic na številko vedno dolg 13 mest.

 

MiniMax

·      ID za mM – vpišemo ID organizacije, ki je dostopen preko Nastavitev organizacije.

·      Geslo za mM – vpišemo geslo ki ga imamo z vstop v Moj MiniMAX. Geslo je obvezno za vse ki želijo prenašati izdane račune v mM in mora vsebovati najmanj 5 znakov.

Natisni