Verzija 2021.03.001

  • Na poročilo intrastat dodan pripomoček, ki prepozna manjkajoče podatke za poročanje, naredi ponovni preračun vrednosti v izvornih dokumenti in ponovno generira poročilo. 

Natisni