Gumb »Vzorčenje«

Gumb vzorčenje  (Alt+V) je aktiven samo v preglednici knjig delovnih nalogov, ki imajo nastavitev za vzorčenje (glej navodila Delovni nalogi vzorčenja).

Gumb je namenjen samodejnemu kreiranju delovnih nalogov vzorčenja na podlagi izbranega prevzema od dobaviteljev. Iz prevzema dobaviteljev se za vsak artikel, na prevzemu (ki v matičnih podatkih artikla vsebuje nastavitev, da ga je potrebno vzorčiti) nastane svoj delovni nalog vzorčenja.

Po izboru gumba se odpre preglednica prevzemov do dobaviteljev (programa Dobavitelji in kupci). V preglednici so prikazani samo prejemi knjiženi v MSP. NA preglednici lahko izberemo en prevzem in zanj preko gumba »izberi« tvorimo delovne naloge vzorčenja.

Natisni