Poimenski seznam dajatev iz neto izplačil

Nastavitveni podatki za izpis:

Dajatve iz neto prejemkov od - do – program predlaga izpis za vse vnesene dajatve iz neto prejemkov, ki ustrezajo pogoju izpisa. Sami lahko omejimo izpis le na posamezno dajatev iz neto prejemkov. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+ò) in jo poiščemo ter označimo.

Šifra pogodbene stranke od - do – program predlaga izpis za vse pogodbene stranke, za katere je bil narejen obračun izplačil v izbranem obračunskem obdobju. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino pogodbenikov. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+ò) in jo poiščemo ter označimo.

Opis – besedilo, ki ga vnesemo na tem mestu, se izpiše v glavi seznama.

 

Na vrhu okna so razporejeni gumbi za pregledovanje in tiskanje:   za predogled tiskanja (s klikom na ikono dobimo izpis na ekran v enaki obliki kot se natisne na papir),  za nastavitve tiskalnika in  za pomoč. Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T) oziroma jih prekličemo s klikom na gumb Opusti (Alt+O).

Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T) oziroma jih prekličemo s klikom na gumb Opusti (Alt+O).

 

Natisni