Tiskanje obračuna

S klikom na gumb  Tiskanje (Ctrl + P) v preglednici Obračuni se odpre podmeni, kjer izberemo tip izpisa.

Natisni