Denarne enote

Šifrant Denarne enote (Alt D) je preglednica, ki prikazuje denarne enote oziroma valute v katere razvrščamo posamezne artikle. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta denarnih enot, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

 

Natisni