Verzija 2017.15.001 z dne 22.12.2017

  • Inventure
    • Na inventurah uvedena oznake aktivnosti. S spreminjanjem aktivnosti lahko zapremo določeno inventuro za popravljanje. Vezano je na varnostni sistem s ključem »TDR – Inventure, preglednica: Sprememba aktivnosti«. Izvaja pa se preko desnega klika na preglednici inventur.
    • Zaradi oznake aktivnosti na inventurah je dopolnjen tudi program »Osvežitev knjižnega stanja inventure«. Za osvežitev knjižnega stanja se lahko izbere samo aktivne inventure.
  • Gotovinska prodaja
    • Dopolnitev naknadnega spreminjanja načina plačila na posameznem gotovinskem računu. V primeru, ko je bil račun delno plačan z darilnim bonom, je 2.način plačila možno zamenjati. Sama sprememba načina plačila z darilnim bonom pa ni možna.

Natisni