Kopiranje Tehnološkega postopka

Tehnološke postopke lahko tudi kopiramo. To storimo tako, da najprej v preglednici Tehnološki postopki izberemo zapis (tehnološki postopek), ki ga želimo kopirati, nato pa kliknemo na gumb  - Kopiranje (ALT+K). Odpre se okno Kopiranje tehnološkega postopka.

  • Šifra –  vnesemo šifro novega tehnološkega postopka.
  • Naziv – vnesemo naziv novega tehnološkega postopka.

Natisni