Šifrant dokazil v javnih naročilih

V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ priporočamo, da si dopolnite šifrant Dokazil tako, da si dodate dve novi dokazili:

Šifrant dokazil v javnih naročilih

Natisni