Pregledi obračunov

Pregled obračunov je izpis obračuna oskrbe po enotah, programih, plačilnih razredih, starostnih obdobjih ali občinah. Upoštevana je samo storitev Oskrba. Doplačilo občine je razdeljeno na razliko med ekonomsko ceno programa in ceno programa, od katere se izračunava prispevek staršev, na 20% oskrbe (20% cene programa) in na razliko med ceno programa in plačilom staršev.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - če želimo pripraviti izpis za storitev po otrocih za daljše obdobje, lahko to določimo s pomočjo polj Leto obračuna od do in Številka obračuna od do.

·      Od do šifre enota – v šifrantu izberemo enote, za katero bomo pripravili izpis.

·      Od do šifre skupine – omejimo izpis s šifro skupine.

·      Izpis po – izberemo po katerem kriteriju, bomo grupirali podatke: po enotah, programih, plačilnih razredih, starostnih obdobjih, občinah ali oddelkih.

·      Izpišemo lahko Samo rekapitulacijo. Po otrocih pomeni, da bo pregled pripravljen po otrocih.

·      Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

 

Natisni