Dodajanje novih odvisnih stroškov artiklov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Odvisni strošek artiklov, kamor vpišemo podatke o odvisnih stroških.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni odvisni strošek.

Naziv – vpišemo naziv odvisnega stroška.

Odstotek – vpišemo odstotek odvisnega stroška.

Znesek – vpišemo znesek odvisnega stroška.

Opomba – vpišemo opombo o odvsnem strošku.

Natisni