Verzija 2018.09.001 z dne 20.07.2018

 • Knjiženje
  • Pri vnosu sestavnic v Gotovinski in Negotovinski prodaji ter Predračunih dodana funkcija prikaza cene in vrednosti posamezne sestavnice. Prikaz deluje s klikom v polje »Vrednost« na vrstici nosilne pozicije sestavnice. Prav tako velja, da ta prikaz deluje v primeru osnovnega delovanja sestavnic in v primeru uvoza sestavnic iz ročnih terminalov. Ne deluje v primeru nastavitve »Sestavnice – dodatno«.
  • Gotovinska prodaja
   • Pri vnosu računov iz vezane knjige računov (VKR) so iz kontrole na podvojenost številk VKR izločeni storno dokumenti.
  • Predračuni
   • Odprava težave s tekstom in vidnostjo kurzorja pri vnosu teksta v polje »Dokument«.

Natisni