Zavihek Obračun

Ob aktiviranju zavihka se odpre preglednica, kjer lahko pregledujemo in vnašamo stroške, ki so povezani z nalogom za službeno potovanje.

Glava zavihka

Razdelek Odsotnost :

Dejanski odhod – se prenese iz predvidenega odhoda, vednar ga lahko spremenimo z izbiro iz koledarčka. Uro vnesemo ročno.

Dejanski prihod – se prenese iz predvidenega prihoda, vednar ga lahko spremenimo z izbiro iz koledarčka. Uro vnesemo ročno.

Izračuna in izpiše se dejanska odsotnost.

Obračun izvršen – vnesemo datum, ko smo izvršili obračun. Šele po vnosu tega podatka lahko vnašamo obračunske podatke. Preden se obračun izvrši, moramo izpolniti datum dejanskega časa odhoda in dejanskega časa prihoda. Datum obračuna ne sme biti manjši od datuma izdaje in datuma predujma.

Točna relacija s postanki – opis prevožene relacije s postanki ali delnih relacij.

Razdelek Stanje števca :

Začetno

Končno

Razdelek Obračun :

Obračunal/a – vnesemo šifro ali izberemo iz šifranta zaposlenih

Pregledal in odobril – vnesemo šifro ali izberemo iz šifranta zaposlenih

Vnos novih stroškov

S klikom na gumb za dodajanje novih zapisov se odpre okno za nov vnos stroškov.

Šifra stroška – iz šifranta potnih stroškov izberemo želeni strošek.

Denarna enota – iz šifranta denarnih enot izberemo ustrezno denarno enoto.

Datum tečajne liste - izberemo ali vnesemo datum tečajne liste, za izračun vrednosti stroška v domači valuti v skladu s spremenjeno uredbo

Količina - vnesemo število enot stroška za obračun.

Cena stroška – vnesemo ceno stroška na enoto, predlaga se cena iz šifranta

Razdelek Trajanje potovanja

Nad 6 od 8 ur

Nad 8 do 14 ur

Nad 14 ur do 24 ur

Izbira v tem razdelku določa izračun zmanjšanje dnevnice v tujini glede na trajanje potovanja. Razdelek je aktiven samo pri vnosu dnevnic.

Razdelek Zagotovljeni obroki (privzete so nastavitve iz šifranta stroškov)

Nič - izplača se polna dnevnica (glede na čas odsotnosti)

Zajtrk - izplača se znižana dnevnica zaradi zagotovljenega zajtrka

Kosilo ali večerja - izplača se znižana dnevnica zaradi zagotovljenega kosila ali večerje

Zajtrk in kosilo ali večerja - izplača se znižana dnevnica zaradi zagotovljenega zajtrka in kosila ali večerje

Znesek – program izračuna znesek glede na vneseno količino in ceno potnega stroška. Če gre za tujo denarno enoto, bo preračunani znesek predujma v domači denarni enoti viden ob dodajanju (če vnesemo znesek in pritisnemo tipko Tab) in preglednici predujmov ob potrditvi vnesenega ali popravljenega predujma.

Vsi obroki – izračun zneska dnevnice v primeru, da so zagotovljeni vsi obroki

Izbira v tem razdelku določa izračun zmanjšanje dnevnice v tujini glede zagotovljene obroke.  Izračun je odvisen od tega, katere nastavitve se uporabijo : privzete v šifrantu ali iz nastavitev obračuna dnevnic. Nastavitve v šifrantu stroškov PN se uporabljajo v primeru, ko ima izplačevalec svoj pravilnik o obračunu potnih nalogov. Razdelek je aktiven samo pri obračunu dnevnic za potovanje v tujini.

Razdelek Zagotovljeni obroki (upošteva nastavitve dnevnic iz nastavitev OPN)

Nič - izplača se polna dnevnica (glede na čas odsotnosti)

Eden - izplača se znižana dnevnica zaradi zagotovljenega zajtrka

Dva - izplača se znižana dnevnica zaradi zagotovljenega zajtrka in kosila ali večerje

Vsi - izplača se znižana dnevnica zaradi zagotovljenega zajtrka, kosila in večerje

V nastavitvah OPn so vneseni podatki za obračun dnevnic za potovanja v tujini po pravilniku vlade RS.

Gumb: 'Priprava obračuna'

Gumb  omogoča izračun števila pripadajočih dnevnic glede na čas odsotnosti od dejanskega odhoda do dejanskega prihoda. Za vsak dan odsotnosti (24 ur) pripada ena dnevnica za potovanje nad 12 ali 14 ur, za preostanek ur se določi še dnevnica glede na preostanek ur. Za delovanje te funkcije morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji :

V nastavitvah OPN morajo biti vnesene šifre dnevnic za potovanja v Sloveniji nad 6 do 8 ur, nad 8 do 12 in nad 12 ur.

Za potovanja v tujino mora biti na relaciji vnesena šifra dnevnice, ki se obračuna za potovanje na tej relaciji.

Pri odobreni uporabi osebnega avtomobila predlaga tudi obračun kilometrine za vsoto prevoženih kilometrov.

Gumb: 'Blagajna'

Gumb  Blagajna je namenjen prenosu poračuna stroškov v program Blagajniško poslovanje. Za uspešno prenešen poračun se kreira nov zapis v ustrezno blagajno blagajniškega poslovanja. Ko je poračun uspešno prenešen v blagajniško poslovanje, se s trenutnim datumom polni polje Prenos v BP v preglednici obračunov, če polje ostane prazno prenos ni bil izvršen in prenos lahko ponovimo. Prenos poračuna v blagajno je mogoč samo enkrat, potem gumb postane neaktiven  .

Gumb je aktiven kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

obstajati mora blagajna s domačo denarno enoto - nastavitve programa morajo biti ustrezno izpolnjene

prenos poračuna v blagajniško poslovanje še ni bil uspešno izvršen

znesek poračuna je je različen od 0,00 ( znesek poračuna = vsota vseh stroškov - vsota vseh predujemov v domači denarni enoti )

Kadar je znesek poračuna pozitiven, je to za blagajno izdatek. Če je znesek poračuna negativen, je to za blagajno prejemek.

Natisni