Stranke

Šifrant Stranke je skupen vsem SAOP Windows programom.

V seznamu strank vodimo podatke o podjetju in ostalih institucijah na katere podjetje nakazuje denar iz obračuna plač npr.: banke, DURS, občine, kreditodajalce, prejemnike sindikalnih članarin idr.

 

Natisni