Rezultat inventure na zadnji dan v letu

Po izbiri Rezultat inventure na zadnji dan v letu se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. Značilnost tega izpisa je, da obračuna inventuro, ki se je izvedla med letom tako, kot bi jo izvedli na 31.12. izbranega leta.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Razvrščanje - določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri artikla, nazivu artikla, gruči artikla, klasifikacijski šifri ali črtni šifri).

Prikaz vrstic brez razlik, zbira po kontih, zbira po skupinah artiklov, zbira po skupinah kala, zbira po davkih po zadnji NC  - označimo ali se na listi prikazuje podatki  ali se ne  prazno.

Izračun % odstopanja – označimo ali želimo na rezultatu inventure prikazati odstotek odstopanja (inventurne razlike) od vrednosti prejemov artiklov v izbranem obdobju.

Datum – vnesemo ali izberemo obdobje, katerega prejeme želimo uporabljati za izračun odstotka odstopanja. Vnos obdonja je obvezen v primeru izbora izračuna odstopanja.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se direktno sproži tiskanje.

Natisni