2.3. Storitve za otroke

Gumb  odpre okno Storitve za obračun. V preglednici so vse storitve (šifra in naziv storitve). Na dnu okna sta dva gumba:  in .

Če kliknemo na gumb Količine po otrocih, se odpre spodaj prikazano okno s preglednico z otroci označene skupine. Sedaj lahko na podlagi predlog vnesemo tem otrokom dejanske količine storitev. Z miško oziroma s tabulatorjem se premaknemo na ustrezen zapis in popravimo količino.

Če kliknemo na gumb Vrednosti po otrocih, se odpre okno Vrednosti storitev s preglednico z otroci iz označene skupine, ki imajo za izbrano storitev količino različno od 0. če je preglednica prazna, je količina izbrane storitve pri vseh otrocih te skupine enaka 0 – najprej moramo spremeniti količino storitev.

Sedaj lahko na podlagi predlog vnesemo tem otrokom dejanske cene storitev. Z miško oziroma s tabulatorjem se premaknemo na ustrezen zapis in popravimo ceno z davkom.

Natisni