Izdani računi in knjiženje plačanih računov

Računi, ki so plačani pred knjiženjem v glavno knjigo se knjižijo na več načinov. Več v prilogi!

Knjiženje izdanih računov, ki so takoj plačani

Natisni