Verzija 2017.11.001 z dne 8.9.2017

Na nekaterih delih modula je spremenjeno delovanje gumbov, ki vam omogoča izbiro nezaporednih zapisov, npr. gumb "Izbira stranke", "Izbira konta"... Izbira je urejena tako, da si modul med uporabo funkcionalnosti zapomni ob drugem in vsakem naslednjem vstopu v preglednico prej izbrane zapise in te zapise prikaže na vrhu preglednice. Tako izbrane zapise iz prejšnje izbire lahko obdržite, jih odznačite (umaknete kljukico) ali izberete nove. Delovanje je spremenjeno na:

 • Izpisi in pregledi - Kartice - Kartica stranke, Kartica konta... 
 • Izpisi in pregledi - Promet 
 • Izpisi in pregledi - Odprti dokumenti 
 • Izpisi in pregledi - Neplačano po strankah 
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca 
 • Šifranti - Šifranti DK - Izkazi - gumb Plan po kontih - Tiskanje 
 • Šifranti - Izkazi - gumb Plan po kontih - Kopiraj plan 

 

Izpisi in pregledi 

 • Opomini, IOP: Urejen naslov stranke po pravilih Pošte Slovenija na spodaj navedenih SAOP vzorcih tako, da ni prazne vrstice pred izpisom pošte in v primeru, da je država stranke različna od države uporabnika tako, da se pred pošto stranke izpiše kratica države in pod pošto se izpiše naziv države:
  • Obrazec = Opomin: Opomin, Opomin UPN, Sample of Reminder (CU)
  • ​Obrazec = IOP: Vzorec IOP, Sample of SOA (CU)

 

 

Natisni