Verzija 2019.15.004

Dvostavno knjigovodstvo
Dnevne obdelave – Posredno knjiženje: gumb Knjiži - urejeno knjiženje zapiranja postavk in brisanja nalogov.

Natisni