Verzija 2019.06.001 z dne 19.04.2019

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Popravek pri knjiženju tranzita (predprejem-prejem-račun), ko se pri novih uporabnikih iC niso formirale vrstice računa v Fakturiranju.
 • Šifranti – skladišča; na matične podatke skladišča je dodan nov podatek »Pristojnost WMS«. Polje je aktivno v kolikor v nastavitvah okolja iCentra obstaja ključ "WMS" z vrednostjo "DA". Za skladišča, ki bodo imela to opcijo vklopljeno, direktno knjiženje skladiščnega prometa (prejema, izdaje, prenosa) skozi iCenter (npr. skozi odpremne naloge, delovne naloge, predprejeme,...) ne bo možno saj naj bi te skladiščne promete knjižil program skladiščne logistike (WMS).
 • V primeru, da dokument (ali vrstica) vsebuje skladišče, ki je pod pristojnostjo WMS, se ne dovoli direktno knjiženje skozi MSP (knjiženje se lahko izvede samo skozi program skladiščne logistike – WMS). Kontrole so dodane na naslednje funkcije:
 • Predprejem – kontrola skladišča na dodajanju vrstice (ne dovoli se dodajanje vrstice, ki se nanaša na skladišče, ki je pod kontrolo WMS).
 • Predprejem – tranzit; ne dovoli se knjiženje v tranzit v kolikor na predprejemu obstajajo vrstice, ki se nanašajo na skladišče, ki je pod kontrolo WMS).
 • Izpisi – Zaloge – Artikli brez prometa; na preglednici artiklov brez prometa sta dodani dve novi koloni »Zaloga pakiranja« in »Zaloga pakiranja 2«.

Natisni