Verzija 2018.08

 • Knjiženje – delovni nalogi; v določeni kombinaciji načina vnosa delovnega naloga je program omogočil vnos in knjiženje naloga brez serije, čeprav se izdelku spremlja zaloga po serijah. Tak način vnosa je sedaj onemogočen.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala, funkcija »Formiranje naročil dobaviteljem«; delovanje zaokroževanja količine naročanja dobavitelju smo v primeru zaokroževanja po sistemu »…iz šifranta artikli-stranke« poenotili z delovanjem takega zaokroževanja v programu naročila dobaviteljem in kupcev.
 • Knjiženje – delo delavcev, na izpisu obračuna ur se v primeru vklopa prikaza podatkov iz delovnih nalogov programa SER sedaj priključijo tudi ure, ki so na delovne naloge servisa vnesene preko dela delavcev.
 • Izpisi – analize in izpisi opravljenega dela – doseg časovnih norm po izdelkih; dopolnjena enačba izračuna dosega norme na drugem in tretjem nivoju pregleda.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Knjiženje v MSP« dodali kontrolo aktivnega okna (nekateri uporabniki so imeli težave s skrivanjem aktivnega okna).
 • Nastavitve – nastavitve programa; dodana možnost povezave z uporabnikom programa DN. V kolikor je povezava vzpostavljena, so vezano na delovne naloge programa DN na voljo naslednji podatki:
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; če je pri pripravi izpisa vklopljen prikaz podatkov delovnih nalogov DN, sta na izpisu v preglednico dodani dve novi koloni »Prihod PP« in »Potreba PP«, ki prikažeta količine, ki na zalogo prihajajo na podlagi delovnih nalogov DN oziroma količine, ki iz zaloge odhajajo na podlagi delovnih nalogov DN. Temu primerno je tudi dopolnjen izračun količine v koloni »Razlika«. Izpisi za tiskanje te nove podatke vsebujejo le v podatkovnih setih izpisa. Obe koloni se prikažeta tudi pri pripravi predloga razpisa podrejenih delovnih nalogov (funkcija »Avtomatsko formiranje DN«) ter razpisa naročil dobaviteljem (funkcija »Avtomatsko formiranje naročil«).
  • Izpisi – tedenski prikaz potreb; v pregled sta dodani dve vrstici »Prihod PP« in »Potreba PP«, ki prikažeta količine, ki na zalogo prihajajo na podlagi delovnih nalogov DN oziroma količine, ki iz zaloge odhajajo na podlagi delovnih nalogov DN. Ustrezno je prilagojen tudi izračun predvidenega stanja konec posameznega tedna.
  • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; v količinah (in vrednostih) kolon prihod in odhod se upoštevajo tudi podatki iz delovnih nalogov programa DN.
  • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkcijo »Priprava plana« je dodana možnost upoštevanja podatkov iz delovnih nalogov programa DN.
 • Povezane vsebine:
  • Dobavitelji in kupci – naročila kupcev – obdelave – prenos naročil v delovne naloge; prenovljeno okno nastavitev prenosa, dodana možnost prenosa naročil tudi v delovne naloge programa DN (če obstaja povezava med programom NDK in DN (nastavitve programa) ter vrstice naročila vsebujejo »projektne« izdelke ali polizdelka.
  • Dobavitelji in kupci – izpisi – napoved zaloge; izpis je v kolonah »prejeto iz proizvodnje« in »poraba v proizvodnji« dopolnjen tako, da upošteva tudi delovne naloge programa DN.
  • Dobavitelji in kupci – izpisi – nepravilno napovedane zaloge – pregled; pregled pri pripravi pregleda upošteva tudi prihod/odhod na/iz zaloge vezan na delovne naloge DN.
  • Dobavitelji in kupci – izpisi – nepravilno napovedane zaloge – pregled; odpravljena napaka v primeru izhoda preko tipke »Escape« (sedaj se pregled zapre).
  • Serije artiklov – možnost dodajanja priponke eRegistratorja v podatke (šifrant) serij artikla.
  • Na funkcijah izračuna razpoložljivosti zalog pri prenosih naročil kupcev v delovne naloge DN/VRP oziroma plan proizvodnje se upoštevajo tudi podatki iz delovnih nalogov programa DN (prihod, odhod na/iz zaloge).
  • Na tipki F7, opciji »napoved zaloge« se upoštevajo tudi podatki iz delovnih nalogov programa DN (prihod, odhod na/iz zaloge).

Natisni