Uvod

Program Drugi osebni prejemki je namenjen podjetjem in drugim ustanovam za obračunavanje avtorskih honorarjev, najemnin, dela po pogodbah in sejnin. Obračunane podatke program izpiše v obliki predpisanih obrazcev. Možen je tudi izpis podatkov iz posameznih šifrantov in skeniranih dokumentov. Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi z drugimi SAOP programi.

S programom Drugi osebni prejemki lahko:

obračunamo avtorske honorarje, najemnine, dela po pogodbi in sejnine, udeležbo pri dobičku, štipendije, dela dijakov z ustreznim izračunom dajatev,

izpisujemo obračunske liste, poimenske sezname izplačil in dajatev ter rekapitulacije in obrazce,

določimo konte in povezave za knjiženje v program Dvostavno knjigovodstvo,

pripravimo podatke za obračun dohodnine.

Natisni