Verzija 2017.13.000 z dne 20.10.2017

  • Inventure
    • Dodan stolpca »Oddelek« in »Ime za iskanje« na preglednici »Rezultat inventure«
    • Omogočeno razvrščanje izpisa pri tiskanju »Rezultat inventure«, »Rezultat inventure MSP« in pri tiskanju popisnih list.

Natisni