Verzija 2019.11.001 z dne 23.08.2019

Šifranti -Otroci

Dopolnitev preglednice Otroci s podatki Podrobno email, Podrobno mobitel, Podrobno telefon.

Pripomočki – Sprememba skupin

Pri spremembi skupin je dodana nova funkcionalnost, prenos otrok iz ene skupine v drugo s tem, da lahko izbiremo otroka znotraj posamezne skupine. 

Evidentiranje obrokov – Subvencije šolske prehrane

Urejeno pravilno štetje subvencioniranih odjav ter dodan seštevek Subvencije skupaj

Obračuni -Izpisi

Odprava neujemanja podatkov pri izpisu Analiza obračunane zgodovine v vrtcu v primerjavi z izpisom  Poračuni  občin in ministrstva.

Natisni