Statistično poročilo glasbenih šol

Izpis je aktiven, če uporabljate kodo programa za glasbene šole. Če izberemo izpis Statistično poročilo glasbenih šol, se odpre spodaj prikazano okno.

·      Šolsko leto – izberemo šolsko leto, za katerega bomo izpisovali normativ učiteljev.

·      Vrsta – izberemo katero stran statističnega poročila želimo tiskati: uspeh učencev, učenci, ki so zaključili šolanje, učenci po spolu, predmetu in letniku, učenci po letih starosti.

·      Šifra skupine – izberemo skupino iz evidence šolanja, za katero želimo pripraviti statistično poročilo ali pa pustimo polje prazno – v tem primeru program pripravi statistično poročilo za celo glasbeno šolo

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se okno Izpisi. Označimo izpis – vzorec, ki ga želimo tiskati in kliknemo na gumb Predogled.

Natisni