Izvoz v obračun plač

Omogoča pripravo podatkov v obliki besedilne datoteke, ki jo uvozimo v plače. V primeru, da zaposlenim obračunavamo s pomočjo OST  malice, ki jih je le-ta koristil v nekem obdobju, lahko te podatke izvozimo v obračun plač. V tem primeru, bi obračunane malice lahko odbijali. Pri izvozu program upošteva samo tiste koristnike, ki imajo v osnovnih podatkih izpolnjen podatek Zaposleni.

·      Leto obračuna – program predlaga leto označenega obračuna

·      Številka obračuna - program predlaga številko označenega obračuna.

·      Vrsta obračuna – izberemo, pod katero vrsto obračuna bomo prenašali podatke v obračun plač.

·      Mapa za datoteko - program predlaga  mapo za izvoz iz Nastavitve – Mapa za izvoz.

Natisni