Bremenitev TR

Omogoča pripravo podatkov v obliki besedilne datoteke, ki jo posredujemo na banko v elektronski obliki (disketa ali elektronska pošta) ali jo uvozimo v UJP.net. Datoteke pripravljamo za posamezno banko ali za UJP.net pripravimo zbirno datoteko.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - določimo leto in številko obračuna, za katerega bomo pripravljali datoteko z bremenitvami TR.

·      Šifra banke – vpišemo šifro banke, za katero bomo pripravili datoteko, oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Če se polje šifra banke obarva rdeče, v izbranem obračunu ni nobene bremenitve TR za to banko.

 

Podobno kot plačnika, je potrebno pred tem vnesti v šifrant strank tudi banke, pri katerih otroci plačujejo bremenitve tekočih računov. Preverimo, ali je pri tej banki na zavihku Bančni računi izpolnjen podatek: Naziv: OST-TRAJNIK. Šifra zapisa banke za izvoz - za banke, ki delujejo po sistemu NLB, Nova KBM, Banka Vipa, Banka Koper, v polju izberemo 2 ali pustimo prazno. Za SKB pa v istem polju izberemo 3, za Direktne bremenitve ZBC pa 4.

·      Mapa za datoteko TR - v polje vpišemo področje, kjer se oblikuje datoteka TR. Področje se predlaga iz nastavitev (zavihek Povezave).

·      Ime datoteke - v polje vpišemo ime datoteke. V primeru, da smo pri podatkih banke vpisali podatek Ime datoteke za izvoz, potem na tem mestu ime že predlaga.

 

Pošlji – če polje potrdimo, se prikažejo dodatne vrstice za vnos E-pošte:

·      Naslov strežnika – zapišemo naslov strežnika, preko katerega pošiljamo e-pošto. Če uporabljate MS Outlook, dobite ta podatek v meni Orodja – Računi – zavihek Pošta – gumb Lastnosti – zavihek Strežniki – polje Odhajajoča pošta (SMTP).

·      Od – vpišete vaš e-naslov in

·      Za – vpišite e-naslov prejemnika pošte.

 

V primeru, da pripravljamo datoteko za UJP.net, potem podatkov Šifra banke, Ime datoteke in Pošlji ne izpolnjujemo, urejene pa moramo imeti Nastavitve programa – zavihek Trajniki – podatki:

Kliknemo na gumb Izvajaj.

Najprej program ugotovi, ali datoteka že obstaja. Če obstaja, se odpre opozorilno okno: »Datoteka za prenos na banko že obstaja. Ali želite dodajati podatke obračuna ŠŠŠŠ/LLLL?«

Pri negativnem odgovoru, se odpre opozorilno okence: »Ali želite brisati datoteko za prenos na banko?«

Pri negativnem odgovoru se nadaljnje faze ne izvajajo.

Natisni